Tag Archives: Suzuki Đà Nẵng 0932 644 737

DỊCH VỤ

1. THỜI HẠN BẢO HÀNH Thời hạn bảo hành cho xe ô tô Suzuki là 36 tháng kể từ ngày giao xe cho người chủ đầu tiên hay ngày đăng ký bảo hành hoặc là cho đến khi xe chạy được 100.000 km, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước. 2. ĐIỀU LỆ BẢO […]

0932644737